Széchenyi Terv Keretében Megvalósuló Képzések

Published: September 19, 2022

Széchenyi Terv Keretében Megvalósuló Képzések

Published: September 19, 2022

Kedvezményezett neve: ZEN Stúdió Szoftverfejlesztő Kft.

A szerződött támogatás összege: képzési költség támogatás: 13 116 000 Ft, kieső munkaidőre járó bértámogatás: 7 392 512 Ft

A képzések részletes bemutatása

Központban a személyiségfejlesztés: stresszkezelés, 16 órában, 4 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: Az egész életen át tartó tanulás egyik kulcspontjának nevezhetjük önmagunk megismerését. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a mindennapi életünkben és a munkahelyünkön egyaránt fontos, hogy kellő önismerettel rendelkezzünk. Ehhez nyújt segítséget és tudáselemeket eme képzés. A képzés célja, hogy a résztvevők értsék az eu-stressz és a distressz közötti különbséget, felismerjék saját stresszfaktoraikat és preventív és reaktív technikákkal képesek legyenek csökkenteni a káros stresszt az életükben.

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok (16 óra), 16 órában, 4 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi életben felmerülő kommunikációs helyzetekben magabiztos, felkészült és hiteles legyen.

Hatékony kommunikáció: a szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése, 16 órában, 3 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi szervezeti kommunikációs helyzetekben szóban és írásban hatékony tudjon lenni

Együttműködésfejlesztés (16 óra), 16 órában, 2 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. A résztvevő képessé válik a különböző csoportszerepek megkülönböztetésére. A képzésen részvevő meg tudja állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és képes lesz a harmonikus együttműködő munkakörnyezet kialakítására

Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: működésfejlesztés (16 óra), 16 órában, 4 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: A program célja, hogy a hallgató megismerje és alkalmazni tudja azokat a hiánykompetenciákat, melynek segítségével képes lesz az alkalmazkodóképességének a javítására a folyamatműködés területén. A képzés tematikája úgy áll össze, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen egy-egy cég vagy intézmény mindennapjaihoz, ahol szükségesek az itt elsajátítható kompetenciák, mint az egyéni alapkészségek, a szervezet- és az folyamatműködés fejlesztése

A vezetői szerep és gyakorlat, 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a vezetői szerep koncepcióját, képesek legyenek azonosítani a saját vezetői szerepükben a kulcspontokat. További cél, hogy megismerjék a helyzetfüggő vezetés modelljét és képesek legyenek azt a mindennapi munkaéletükben használni

Vezetők fejlesztése: agilis szemlélet, eszköztár és technikák, 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják, különös tekintettel arra az agilis módszertanra. A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék, hogy mit jelent az agilitás, milyen személetet kíván és hogyan lehet ezt a vezetői munkára alkalmazni.

Vezetők fejlesztése – vezetői kommunikáció, 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők általános, de átfogó képet kapjanak a vezetői szerepről, vezetői önismeretre tegyenek szert, megismerkedjenek a különböző vezetéselméleti megközelítésekkel és ezek működésével, valamint fejlődjön a vezetői kommunikációjuk

Központban a személyiségfejlesztés: visszajelzési technikák, 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 14 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

A képzés célja: Az egész életen át tartó tanulás egyik kulcspontjának nevezhetjük önmagunk megismerését. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a mindennapi életünkben és a munkahelyünkön egyaránt fontos, hogy kellő önismerettel rendelkezzünk. Cél, hogy a résztvevő, a kellő önismeret birtokában hatékonyan tudja alkalmazni a visszajelzés technikáját.

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2023. Szeptember 14.

 „A DFT-Hungária már több, mint 25 éve humánfejlesztéssel foglalkozik. Elkötelezettek az emberek, munkatársak fejlesztése mellett; vallják: egy cég annyit fejlődik, amennyit  az ott dolgozók. Ezt képviselték a nálunk megvalósított szervezetfejlesztési projektben, melyet uniós pályázati forrásból valósítottunk meg. www.dft.hu